Thursday, December 14, 2017
7:00 PM
9:00 PM
Domselaerstraat 28, Amsterdam

Het is een leuke training waar ook veel gelachen wordt en waar je spelenderwijs oefent en leert.
We trainen met elkaar verschillende handige vormen van communicatie. Ze hebben mooie namen zoals het geven van een bloem uit jouw tuin, of iemand in jouw keuken laten kijken.
Al vanaf de eerste avond doen we ook rollenspel. We spelen herkenbare situaties uit waarin van je verwacht wordt dat je op een rustige en niet bijtende manier kunt aangeven dat je ergens last van hebt.
Je kiest zelf uit of en wanneer je mee wilt doen aan het rollenspel want al kijkende leer je ook veel. Maar durf gewoon, want zo leer je het meest.
Tussendoor ontvang je stimulerende emails en aan het einde is er een terugkomavond die ervoor zorgt dat het geleerde ook op langere termijn beklijft.

Voor wie
Deze training is zinvol als je niet zo gemakkelijk contact maakt of je mening zegt, als je liever vergoelijkt dan iets aankaart maar ook wanneer je de neiging hebt fel en ondoordacht te reageren.
In het bijzonder is de training waardevol als je wilt leren
- te zeggen wat je voelt ( dit is een belangrijke sleutel bij communicatie)
- je grenzen aan te geven en beter voor je eigen belangen wilt opkomen
- in een vroeger stadium iets aan te kaarten i.p.v. dingen op hun beloop laten of heftig reageren
- je op een constructieve manier met meningsverschillen en conflicten wilt leren omgaan

Wat biedt het je
Je verdiept je communicatieve vaardigheden. Je leert hoe je op een natuurlijke manier meer zichtbaar wordt voor je omgeving waardoor deze op de hoogte is van jouw wensen en grenzen. Je weet aan te geven dat je ergens niet op wilt ingaan. Je kunt op een positieve manier feedback geven en je kunt kritiek ontvangen. Wanneer je ergens last van hebt, kun je jouw gevoelens en behoeftes verwoorden. Je weet iets dusdanig aan te kaarten zodat je begrip oproept en oplossingen in zicht komen.

Hoe
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Je maakt stapsgewijs kennis met de verschillende elementen van de communicatie en traint deze meerdere keren waardoor je er ervaring in krijgt. De uitwisseling met de mededeelnemers uit verschillende beroepsgroepen is stimulerend en motiverend en de persoonlijke begeleiding helpt om over eventuele hobbels heen te komen. Je eigen praktijkervaringen worden geëvalueerd. Er wordt ook gebruik gemaakt van rollenspel waarin herkenbare praktijksituaties worden nagebootst. Je bent vrij hieraan deel te nemen of te leren door anderen te observeren.
Je krijgt een hand-out aangereikt met de achtergrond van de aangeboden communicatievormen en een handige checklist.

Wanneer
Aanvang: do. 12 okt. '17 
Vijf avonden
19 - 21 uur
do. 12 en 19 okt, 2 en 16 nov.
Terugkomavond do. 14 dec.

Actueel aanbod

Module Zelfbeeld & Emoties

Aanvang: do. 11 jan. '18  

Vijf avonden
A: 17 - 19 uur
B: 20 - 22 uur 

do. 11 en 18 jan. en 1 en 8 feb.
Terugkomavond do. 8 maart
 

Module Assertiviteit en Heldere Communicatie
Aanvang: do. 22 maart. '18

Vijf avonden
19 - 21 uur 
do. 22 en 29 maart, 5 en 19 april
Terugkomavond do. 17 mei
 

Module Tijdsurfen
Aanvang: do. 24 mei '18 

Vijf avonden
19 - 21 uur
do. 24 en 31 mei en 7 en 14 juni
Terugkomavond do. 5 juli